Via de Wet maatschappelijke ondersteuning kan de gemeente u huishoudelijke hulp aanbieden als algemene voorziening of als maatwerkvoorziening. Door ziekte, ouderdom of een beperking lukt het soms niet om zonder (hulp)middelen zelfstandig te blijven wonen en om mee te doen in de maatschappij. Mensen die hulp nodig hebben bij het schoon houden van hun huis, wordt allereerst gevraagd om te kijken of ze deze hulp vanuit het eigen .

De huishoudelijke hulp waar het in deze folder over gaat, is bedoeld voor. Regelhulp is een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning. Het webportaal bevat actuele informatie op het . Dan kunt u een aanvraag voor huishoudelijke hulp indienen bij het.

Hoe wordt de hulp bij het huishouden geregeld? Wmo) in aanmerking voor huishoudelijke hulp, een hulpmiddel of voor een aanpassing aan uw huis? Dan kunt u kiezen: laat u alles door de gemeente regelen . Huishoudelijke Hulp vacatures in Gemeente Leiden op Indeed. Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiden 2015.

Een hulpvraag kan door of namens een inwoners van de gemeente bij het college. Huishoudelijk werk, administratie, financiën maar ook begeleiding bij . Lees hier meer over Tzorg nieuw in gemeente Leiden van Tzorg. Tzorg is de nieuwe aanbieder van hulp in de huishouding in de Gemeente Leiden.

Naast huishoudelijke hulp biedt Tzorg ook verschillende extra services. De gemeente mag een bijdrage vragen voor het gebruik van deze algemene . Kamphuis – beleidsmedewerker gemeente Leiden, afdeling. Mijnheer vraagt huishoudelijke hulp aan bij de gemeente Leiden en tijdens . De gemeente Leiden heeft er in 20voor gekozen om aanvragen voor huishoudelijke hulp vanwege een begrotingstekort en wachtlijsten via . Gemeente Leiden, publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd en . Hoe een gemeente de voorziening voor huishoudelijke hulp inricht, hangt af van de visie. De uitkomsten kunnen leiden tot een beschikking . Stichting ActiVite levert huishoudelijke hulp en (gespecialiseerde) thuiszorg. Gemeente Leiden, Servicepunt Werk en Inkomen.

Dit rapport is in opdracht van de gemeente Leiden opgesteld in het kader van de. Fortuinwijk gepaard gaat met een groter beroep op huishoudelijke hulp.