Als particulier ben je niet wettelijk verplicht om je glas in een glasbak te. En glas heeft een veel hoger soortelijk gewicht dan een vuilniszak met restafval. Glazen potten en flessen (‘verpakkingsglas’) gooi je in de glasbak.

Andere glassoorten, zoals drinkglazen en schalen, horen bij het restafval. Afvalscheiding is populair, veel mensen scheiden glas, papier en gft. Door afval te scheiden blijft er minder gewoon huisvuil (of restafval) over.

Waarom mag een kapotte glazen ovenschaal niet in de glasbak?

Gooi uw oude glas dus niet bij het restafval maar lever het gescheiden in bij een Afval Apart Punt of de milieustraat van . Gft; Papier; Rest; Bouw; Apparaten; Glas; Grof afval; Kca; Textiel; Reinigen. Restafval is al het afval dat niet gescheiden kan worden ingezameld voor . Wist u trouwens dat het strafbaar is om glas bij het restafval te doen? Gooit u dus uw glas – gescheiden op kleur – in de glasbak. U houdt nog maar een klein beetje restafval over.

Restafval is alles wat niet valt onder de categorie glas, papier, plastic, blik, drankenkartons, textiel, klein . Overzicht van alle inzamelmiddelen, hoeveel per locatie van zowel restafval, papier als glas met naam van locatie en x en y coördinaat. Hoe u uw afval kunt scheiden en waar u uw huisvuil (het restafval) en grofvuil laat.

In de hele stad komen meer containers voor papier, glas, textiel en plastic. Zoals uw glas, keukenafval, restafval of oud papier. Stadsbedrijven van de gemeente Utrecht is een erkende afvalinzamelaar! Lege flessen of potten horen in de glasbak of glascontainer. Glas hoeft u niet eerst schoon te spoelen.

Restafval is al het afval dat overblijft nadat verschillende afvalsoorten zo goed. Al het andere glas (zoals vuurvast glas en drinkglazen) hoort bij het restafval omdat dit vaak een andere samenstelling heeft. Toch wil de gemeente dat naar 1 sturen.

Omdat glas heel veel weegt in het restafval en de gemeente wordt afgerekend op kilo’s. U brengt dus uitsluitend het restafval en glas zelf weg. De herbruikbare materialen zoals PM papier, glas en textiel kunnen in de bovengrondse containers . Van de 1kilo is kilo GFT, kilo papier, kilo plastic verpakkingsmateriaal, kilo textiel en kilo glas. Van de 1kilo restafval kan dus nog 1kilo, .