Vidomes klachten

Of heeft u een klacht over bijvoorbeeld onderhoud? Uw klacht is voor ons een belangrijke tip en een kans om het beter te doen. Met dit formulier kunt u géén reparaties of klachten over huurverhoging, achterstallig onderhoud en woningtoewijzing aan ons doorgeven.

Dan kunt u uw klacht online via het Formulier Overlast bij ons melden. Vidomes informeert u graag over grootschalige renovatie van complexen en wijkvernieuwingsprojecten. Over onderstaande projecten vindt u meer informatie . Om de huurwoningen binnen de regio Haaglanden zo eerlijk mogelijk te verdelen, zijn er spelregels opgesteld.

Wij hebben dan zes weken de tijd om wat aan de klacht te doen. Het Meldpunt is niet bedoeld voor klachten die een huurder, klant of belanghebbende gewoon bij een woningcorporatie kan melden of kan voorleggen aan de . Vidomes is een zelfbewuste woningcorporatie in de buurt van Den Haag. Vidomes heeft voor een aantal complexen een complexbeheerder. U kunt met al uw vragen en opmerkingen op sociaal gebie technisch beheer en andere . De commissie doet onderzoek en doet uitspraak of uw klacht gegrond is. Bij het toewijzen van woningen houdt Vidomes zich aan de afspraken die bin- nen de regio Haaglanden zijn gemaakt.

Bindende uitspraken moet Vidomes opvolgen. Hierbij gaat het om klachten over de uitvoering van werkzaamheden door Vidomes zelf of door anderen die voor .

Heeft u een reparatieverzoek of een klacht? Of wilt u uw gegevens wijzigen, overlast melden of uw huur opzeggen? Een veelzijdig complex met een unieke ligging. Midden tussen stad en groen, daar ligt het recent opgeleverde nieuwbouwcomplex Schoutenhoek. Noodgedwongen omdat ik vanwege overlast van andere . Het houden van een hoorzitting waarbij de klager en de woningbouwcorporatie worden uitgenodig is gewenst om de . Na jaar verruilt algemeen directeur Carla van de Wiel Vidomes voor Treant Zorggroep in.

Toch zijn klachten helaas niet altijd te voorkomen. Vidomes,; college van beroep voor het bedrijfsleven,; Sijthoff Pers. Telefonische afhandeling van klachten en administratieve afhandeling op de afdeling . Ze behandelt geen onderhoudsklachten of klachten over de behandeling door. Aanleiding voor deze aanpak is het succes dat Vidomes al eerder boekte met .