De vergoeding en kosten van een kunstgebit zijn door de vermenging van basisverzekering, aanvullende tandartsverzekering, eigen risico en verplichte eigen . De kosten van een kunstgebit verschilt per patiënt en de berekening is erg ondoorzichtig, wat onder ander hangt van uw verzekering. Overige kosten: Een kunstgebit komt zelden alleen.

Vaak zal de tandarts vooraf tanden en kiezen moeten trekken om een gebitsprothese te . De kosten van een kunstgebit worden één keer per jaar voor betaald door de basisverzekering. Het repareren of opnieuw passend maken (rebasen) van . Wat zijn de kosten en vergoedingen voor een kunstgebit op implantaten?

Lees alles over kosten voor een klikgebit en de bijhorende vergoedingen! Bij grotere behandelingen raden we u aan vooraf aan een begroting op te vragen. Zo kunt u nagaan wat er vergoed wordt en welke kosten u zelf moet betalen.

Dit valt niet onder de vergoeding in uw basisverzekering. Hebt u een aanvullende (tandarts)verzekering? Dan kunt u deze kosten (deels) vergoed krijgen vanuit . De vergoeding voor de kosten van uw kunstgebit zijn sterk afhankelijk van de zorgverzekeraar waarbij u verzekerd bent en of u een aanvullende . Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg .

Met de prijzen op deze pagina is het mogelijk om een goede kwaliteit te leveren. De kosten voor reparatie of “rebasing” (nieuwe laag aanbrengen waardoor uw bestaande prothese beter past) worden volledig vergoed door uw . In 20kunt u het grootste deel van de kunstgebit kosten vergoed krijgen via de basisverzekering. Hier heeft u dus geen aanvullende verzekering voor nodig.

Wij raden u dan ook aan om uw polisvoorwaarden na te lezen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Een overzicht vindt u op: kosten kunstgebit. All-On-(All On Four) – Beste methode waarbij u een volledig vast gebit, blijvend gebit krijgt op implantaten. Volledig kunstgebit: eigen bijdrage is van de kosten. Gebitsprothese bij een sterk geslonken tandeloze kaak: eigen bijdrage is € 1per kaak.

De kosten van een kunstgebit worden veelal gedragen door uw zorgverzekeraar. Helemaal als u aanvullend bent verzekerd.