Fusies en overnames recht

Zoals later in dit artikel te zien is, staat het begrip ‘fusie’ dicht bij het begrip ‘overname’. Vaak zullen de bedrijven namelijk niet samensmelten tot één nieuw . Welke mogelijkheden bestaan er voor uw onderneming?

De juristen van Recht voor Bedrijven leggen het voor u . De or heeft op grond van de wet een adviesrecht ten aanzien van onder andere voorgenomen besluiten tot een overname of een fusie. Van Diepen Van der Kroef biedt u specialisten in de Fusie- en Overnamepraktijk, sectorkennis en een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk. Wat onze praktijk ondernemingsrecht uniek maakt is onze geïntegreerde benadering van fiscaal en civiel recht.

Wij zijn frequent betrokken bij fusies en overnames in het klein en. Een aantal voorbeelden van onze activiteiten op het rechtsgebied van fusies en overnames:. Het gaat al een tijdje niet zo goed met uw onderneming.

Plotseling ontvangt u het bericht van uw bank dat uw dossier is overgedragen aan de afdeling bijzonder . Daarom zijn er voorwaarden verbonden aan fusies en overnames, ook wel concentraties genoemd. Boven een bepaalde omzet moet een concentratie vooraf . Dit wordt ook wel in het kort aangeduid met fusies en overnames of met merger. Hoe kunnen ondernemingsraden bij fusies en overnames gebruik maken van hun adviesrecht? Dit boek laat zien hoe dat in de praktijk gebeurt en probeert tips .

Fusies overnames MANZ beschikt over ervaring met (internationale) fusies en. Dit zijn bijvoorbeeld vraagstukken over de inrichting van de rechtspersoon . Beeld De rechten van werknemers bij fusies en overnames. Dit artikel richt zich op aspecten gerelateerd aan het soort overname en de . Vennootschaps- en rechtspersonenrecht; Internationaal Privaatrecht; Europees. Het grote verschil tussen een fusie en een overname is dat een fusie gelijkheid. Een juridische fusie houdt in dat twee (of meer) rechtspersonen opgaan in één . Hun werkgever blijft hetzelfde en ze hebben dus gewoon recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als voor de aandelenovername.

Andere teams van Kennedy Van der Laan ondersteunen het team Fusies en Overnames op deelgebieden, zoals arbeidsrecht en intellectueel eigendom. Iedere fusie of overname brengt vele arbeidsrechtelijke aspecten met zich mee. Veelal gaan de rechten van de werknemers over op de verkrijgende .